Omskiftninger på avdeling PVS Stavanger

Det har vært noen endringer i administrasjonen i PVS Stavanger i år. Vi ønsker derfor å presentere oss slik at du vet akkurat hvem du møter i andre enden av telefonen for tiden:

Thomas har jobbet i PVS Stavanger siden juni 2012 og har vært avdelingsleder frem til i dag 1. november 2017. Det siste året har han jobbet i 80 % stilling som prosjektansvarlig og vil fra 1. nov. gå inn som ansvarlig i PVS Rekruttering - et helt nytt produkt som du kan lese mer om her. Thomas er barne- og ungdomsarbeider og har jobbet flere år i barnehage. Han har allerede gjennomført flere rekrutteringsprosesser for mange av våre kunder over hele landet.

Emma har jobbet i PVS Stavanger siden 1. juni 2014. Per i dag jobber hun 50 % som kunde- og personalkoordinator i PVS Stavanger, og 50 % som markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Pedagogisk VikarSentral sentralt. Emma har masterutdanning i Organisasjon, Ledelse og Arbeid, og har jobbet som PVS-vikar i Oslo der hun gjorde en innsats i både barnehage, SFO og som lærervikar.

Inger Helen Saetre

Inger Helen startet som booking- og markedsmedarbeider i PVS Stavanger 15. mars 2017.Hun har bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi, og med en mor som barnehagestyrer og flere års erfaring fra bransjen (også innen bemanning) har hun gjort en super innsats i rekruttering av nye vikarer. Fra 1. november 2017 går hun inn som teamleder og ansvarlig på avdelingen.

Profilbilde av Anita

Anita har studert grafisk design, jobbet 5 år i reklamebyrå og begynte i PVS Stavanger 1. august 2017 som booking- og markedsmedarbeider. Som tidligere PVS-vikar og med erfaring fra barnehage og skole står hun klar til å ta imot alle typer henvendelser og hjelpe deg med ditt behov.

Nina er utdannet barnevernspedagog, har erfaring som pedagogisk leder og har jobbet i PVS Stavanger siden oktober 2012. Det siste året har hun hatt hovedansvar for booking. Hun går nå ut i fødselspermisjon med nr. 2 og vi ønsker henne lykke til og velkommen tilbake neste år. Anita trer inn i hennes fravær.

Publisert i Aktuelt.